Začala sa spolupráca troch krajín

Začala sa spolupráca troch krajín

Sme radi, že môžeme oznámiť spoluprácu troch krajín na projekte International Youth Handball League. Tento projekt znamená rozšírenie spolupráce medzi Českom, Slovenskom a Rakúskom. V budúcnosti je plánované rozšírenie projektu o ďalšie krajiny.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe nižšie.